Дисципліна "Паразитологія та інфекційні захворювання с.-г. тварин" передбачає 5 змістовних модулів.

ІІІ курс 5 семестр

Модуль 1  включає теми: "Основи загальної паразитології" та "Трематодози."

Модуль 2 - "Цестодози" та "Акантоцефальози"

ІІІ курс 6 семестр

Модуль 3 .Тема "Нематодози"

курс ІV, семестр 7

модуль 4. Теми - " Ентомологія" та "Акарологія"

модуль 5. Тема "Протозоологія"

Метод контролю -екзамен.