Навчальним планом на вивчення дисципліни "Конституційне право України" передбачено 210 годин (7 кредитів ECTS, 3 змістових модулі).