Вступ до спеціальності - 1,5 кр. ECTS; всього годин: 45, у тому числі 34 аудиторних занять:  24 год. - лекції, 10год. - семінар. занять, 11 год. - СРС