Організація ветеринарної справи - 3 кр. ECTS; всього годин: 90, у тому числі: 45 год. аудиторних,

 17 год. - лекцій, 28 год. - пр.з, 45 год. - СРС