"Внутрішні незаразні хвороби" - 8 кр. ECTS; всього годин: 240, у тому числі: 157 год. аудиторних занять, з них 83год. - лекцій, 62 год.- Пр. занять, 12год. - Лаб. занять, 83 - СРС