Вибірково-обов'язковий предмет, загальна кількість годин:  70.  Із них: аудиторних 70.

У поточному навчальному році викладається в ІІ семестрі у групах  ІІ курсу ПО-21, В-21, ТФ-21.

Вивчення предмета закінчується  заліком (семестровий контроль).