Всього годин: 140. Із них на поточний навчальний рік 80 аудиторних.

Розподіл годин по семестрах:  І-ий - 34 год., ІІ -ий - 46 год. Решта (60) на другий курс. 

Предмет викладається  в групах В-11, ПТФ-11, ТФ-21, В-21,ПО-21.

Закінчується заліком (семестровий контроль).