Всього годин  - 150 
            З них - аудиторні -33 год
                        практичні/семінари - 34 год
                        самостійна робота - 83 год