Кримінальне право 
Всього годин  - 
            З них - аудиторні -
                        практичні/семінари -
                        самостійна робота -