Всього годин  - 210
            З них - аудиторні -62 год
                        практичні/семінари -56 год
                        самостійна робота - 92 год