Всього годин  - 90
            З них - аудиторні - 33 год
                        практичні/семінари -20  год
                        самостійна робота - 37 год