На навчальну практику відведено 60 годин, з яких 30 годин - аудиторні заняття і 30 годин - на самостійне вивчення.

Матеріал самостійного вивчення включає оформлення студентами щоденника (робочий зошит  з навчальної практики) і індивідуального завдання за кожне заняття. На індивідуальне завдання пропонується студентам за бажанням:

-  провести відеозвіт виконаної роботи, 

- фотозвіт, 

- розроблення тестових завдань,

-  кросвордів, 

-ребусів.