"Анатомія і фізіологія с-г тварин" - 1,5 кр. ECTS; всього годин: 45, у тому числі 20 год. аудиторних: з них 4 год. - ЛЗ, 16 год. - ЛПЗ, 25 год. - СРС