Теорія ймовірностей (І частина) -2,5 кр.ECTS; всього годин: 75, у тому числі: 36 год. - АУД., 10 год. - ЛЗ, 26 год. - ПЗ, 39 год. - СРС

ТІ і МС (ІІ частина) - 1,5 кр. ECTS; всього годин: 45, в тому числі: 24 год. - АУД., 12 год. - ЛЗ, 12 год. -ПЗ., 21 год. - СРС