Всього: 150 годин, із них: 60 ауд., із них: 6 год. - ЛЗ, 54 год. - ЛПЗ, 90 год. - СРС

Викладається у студентів групи Ф-31 у 1-му семестрі, включає в себе два ЗМ та закінчується іспитом.