Всього: 135 годин, із них: 60 годин аудиторних, 14 годин - лекційні заняття, 46 годин ЛПЗ, 75 годин - СРС.

Дисципліна викладається у групі ОКСМ-41 та закінчується іспитом.