Дисципліна: "Програмування": всього: 150 годин, із них: 72 ауд., із них: 8 год. - ЛЗ, 64 год. - ЛПЗ, 78 год. - СРС

Дисципліна: "ООП": всього: 75 годин, із них: 30 ауд., із них: 4 год. - ЛЗ, 26 год. - ЛПЗ, 45 год. - СРС

Викладається у студентів групи ОКСМ-31 у 1-му та 2-му семестрах. Дисципліна "Програмування" закінчується іспитом.