Всього: 75 годин, із них: 30 ауд., у тому числі: 4 год. - ЛЗ, 26 год. - ЛПЗ, 45 год. - СРС

Викладається у студентів групи ОКСМ-41 у 1-му семестрі, включає в себе два ЗМ та закінчується диф. заліком.