Всього: 120 годин, із них: 77 годин аудиторних, 2 години - ЛЗ, 75 годин ЛПЗ, 43 години - СРС.

Дисципліна викладається у групі П-31, читається 1 семестр, включає в себе два ЗМ та закінчується іспитом.