«ЛАБОРАНТ ХІМІКО-БАКТЕРІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ»

Дисципліна, яка дає студентам можливість додатково оволодіти ще однією професією.

         Курс розрахований на 225 годин, з них аудиторних – 170 годин ( або 29 6-ти годинних робочих днів). Останній день – іспит. Вивчення дисципліни ґрунтується на досконалому попередньому вивченні всіх хімічних дисциплін, анатомії і фізіології тварин, мікробіології, технохімічному контролі, технології переробки м׳яса та ін.  Це значить, що матеріал цих дисциплін прийдеться повторювати. Вивчення курсу передбачає щоденне ведення щоденника, в якому ведеться опис виконаної роботи студентами. Щоденник перевіряється викладачем щодня ї за кожен день виставляється оцінка. На іспиті студент зобов’язаний надати перевірений щоденник. В іншому разі він не буде допущений до здачі іспиту.