Х - 6 кр. ECTS;  всього годин 180, із них :  40год.ЛЗ, 10год. Лаб.З, 54год. ПЗ, 73год. СРС

Дисципліна "Хірургія ветеринарної медицини" передбачає 4 змістовних модулі.

ІІІ курс  5 семестр

Модуль №1 - лекцій - 10 год;  практичних занять - 8 год; лабораторних занять -10 год

Модуль №2 - лекцій - 4 год;  практичних занять - 24 год

ІІІ курс  6 семестр

Модуль №3 - лекцій - 12 год;  практичних занять -8 год

Модуль №4 - лекцій - 14 год;  практичних занять -14 год